MADE Project | Projekt
16717
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16717,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Projekt

O MADE projekte

MADE – MUSEUM AND ART EDUCATION FOR DEAF EMPOWERMENT (VZDELÁVANIE V OBLASTI MÚZEJNÍCTVA A UMENIA PRE POSILNENIE NEPOČUJÚCICH) JE PROJEKT ERASMUS+ MLÁDEŽ. ZAČAL SA VO FEBRUÁRI 2019 A BUDE TRVAŤ 24 MESIACOV. JE V ŇOM OSEM PROJEKTOVÝCH PARTNEROV ZO ŠIESTICH EURÓPSKYCH KRAJÍN (RAKÚSKO, ÍRSKO, TALIANSKO, POĽSKO, RUMUNSKO A SLOVENSKO).

CIEĽOM PROJEKTU JE VYVINÚŤ VZDELÁVACÍ MODEL PRE VZDELÁVANIE MLADÝCH NEPOČUJÚCICH ĽUDÍ VO VEKU 18 AŽ 35 ROKOV, ABY SA STALI MÚZEJNÝMI SPRIEVODCAMI PRE NEPOČUJÚCICH NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEÍ. TO VEDIE K VÄČŠIEMU ZAČLENENIU MLADÝCH ĽUDÍ DO SPOLOČNOSTI A DO PRACOVNÉHO POMERU. ZÁROVEŇ SA MÚZEÁ STÁVAJÚ ATRAKTÍVNEJŠÍMI PRE NEPOČUJÚCICH NÁVŠTEVNÍKOV. PROJEKT SA ZAMERIAVA NA DIVERZIFIKÁCIU INTERPRETAČNÝCH NÁSTROJOV A POSTUPOV, PRIESTOROV A ZBIEROK MÚZEÍ. TÝMTO SPÔSOBOM SA MÚZEÁ STÁVAJÚ NÁSTROJOM NA ZAČLENENIE NEPOČUJÚCICH.

At the same time, museums become more attractive to a Deaf audience. The project looks at diversifying the interpretative tools and practices, spaces and collections of museums. In this way, museums become a tool for the inclusion of Deaf people.

Prečo sa zamerať na múzeá a umenie?

Ľudia nepotrebujú odborné znalosti a vedomosti na to, aby umenie pochopili, a aby si ho užili. Dôležité je samotné umenie. Keď sa mladí Nepočujúci ľudia  zaškoľujú ako múzejní sprievodcovia, ostatní ľudia z komunity Nepočujúcich sa tiež zaujímajú o umenie. Takýto prístup mení vzťah medzi komunitou Nepočujúcich a múzejnou komunitou. To potom vytvára nové príležitosti a nové možnosti interpretácie umenia komunitou, ktorá komunikuje prostredníctvom vizuálneho jazyka.

V priebehu projektu partnerstva očakávať dosiahnutie nasledujúcich výsledkov:

produkcia poznatkov najlepších obsahov témy a metodológie, ktoré umožnia mladým Nepočujúcim učiť sa o umení;

definovanie a implementácia učebných osnov pre mladých Nepočujúcich, aby sa stali múzejnými sprievodcami pre Nepočujúcich, s cieľom zvýšiť ich sociálne a pracovné začlenenie

zlepšenie kompetencií mladých Nepočujúcich v oblasti interpretácii a komunikácii umeleckých diel

získanie kompetencií mladými školiteľmi a vypracovanie otvorených vzdelávacích zdrojov