MADE Project | Výzva pilotného projektu MADE v rámci COVID-19 na Slovensku
16808
post-template-default,single,single-post,postid-16808,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Výzva pilotného projektu MADE v rámci COVID-19 na Slovensku

Výzva pilotného projektu MADE v rámci COVID-19 na Slovensku

Pilotné školenie sa uskutočnilo na Slovensku, Online Zoom, v novembri 2020 – februári 2021. Dlhodobo nám opatrenie Coronavirus neumožňovalo zhromažďovať ľudí prostredníctvom fyzickej aktivity, vrátane múzejných scenárov zobrazených prostredníctvom rôznych online a virtuálnych výstav cez webové stránky.

Celkový počet študentov bol 15, ktorí boli rozdelení do malých skupín pozostávajúcich zo 6-7 účastníkov, pričom celkový počet vyučovacích hodín bol 110. Do projektu bol zapojený jeden školiteľ, vybraný na základe svojich skúseností s výučbou v oblasti múzea s mladými ľuďmi, a každá skupina bola vyučovaná pomocou metodiky neformálneho vyučovania. Výučba prebiehala v slovenskom posunkovom jazyku (SPJ) s materiálmi v slovenskom jazyku.

Študenti boli vybraní na základe ich záujmu o toto vzdelávanie, ich znalostí posunkového jazyka a ich pozície ako vzdelania pre budúce zamestnanie v novej profesii.

Projekt MADE bol vlastne navrhnutý bez pandémie COVID-19. Prišla nečakane v priebehu projektu, ale táto výzva predstavovala príležitosť získať ďalšie skúsenosti a zručnosti s technológiami: prostredníctvom online školení sme využili rôzne digitálne nástroje, aby boli materiály MADE zrozumiteľné pre študentov, čo umožnilo vidieť niektoré videá, virtuálne múzeá, rýchlu spätnú väzbu a realizovať virtuálne prehliadky múzeí. Pre študentov to bola príležitosť zlepšiť si svoje digitálne zručnosti.

Pokiaľ ide o praktickú činnosť v múzejnom scenári, Deafstudio plánovalo fyzické miesto v Krajskom múzeu v Prešove, žiaľ, opatrenie Coronavirus im to neumožnilo realizovať. Krajské múzeum v Prešove nemá možnosť virtuálnej prehliadky múzea, preto sme sa rozhodli ponechať to na učenie podľa rôznych prezentačných metód, fotografií a videí dostupných voľne na internete.

Sprísnené opatrenia počas COVID-19 ešte neuskutočnili našu spoluprácu s múzeami na školení v múzejnej etape, ktorá môže poskytnúť žiakom autentickú skúsenosť s prácou sprievodcu v múzeu. Deafstudio by po pandémii zvážilo pokračovanie v opätovnom zavedení školenia v múzejnom scenári. Hoci online školenie nie je také zlé, je užitočné aj pre tých, ktorí žijú ďaleko, takže aj dôrazne odporúčaná a fyzická aktivita v múzeu im prináša viac zážitkov.