MADE Project | Záverečné podujatia MADE v šiestich krajinách
16973
post-template-default,single,single-post,postid-16973,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Záverečné podujatia MADE v šiestich krajinách

Záverečné podujatia MADE v šiestich krajinách

Záverečné diseminačné podujatia MADE uskutočnili partneri v Rakúsku, Írsku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku od februára do apríla 2021.

Cieľom podujatí bolo propagovať vzdelávací model MADE so súborom nástrojov najmä medzi komunitou nepočujúcich, ako aj medzi odborníkmi pracujúcimi v oblasti vzdelávania nepočujúcej mládeže. Partneri tiež prezentovali skúsenosti s odbornou prípravou nepočujúcich mladých ľudí zameranou na odovzdávanie prierezových a technicko-odborných zručností, aby sa mohli stať sprievodcami múzeí pre nepočujúcich návštevníkov. Konkrétne počas záverečných podujatí mohli partneri prezentovať výhody vzdelávacieho modelu MADE a súboru nástrojov obsahujúceho učebné materiály modulov zahrnutých do učebných osnov MADE, a to v národných hovorených jazykoch aj v národných posunkových jazykoch prostredníctvom konkrétnych videí. Bezplatné materiály dostupné v súbore nástrojov si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.madeproject.eu/toolkit/.

Okrem toho boli zozbierané návrhy na neustále zlepšovanie modelu, pokiaľ ide o zručnosti, ktoré sa majú získať, a prístupy, ktoré sa majú použiť na posilnenie postavenia mladých nepočujúcich ľudí v oblasti sociálneho a pracovného začlenenia. Podnety získané počas podujatí partneri využijú pri navrhovaní budúceho pokračovania projektu MADE.

Celkovo sa na šiestich multiplikačných podujatiach zúčastnilo 150 účastníkov, medzi ktorými boli najmä zástupcovia komunity nepočujúcich, školitelia, vychovávatelia mládeže a zástupcovia verejných orgánov v oblasti sociálneho začlenenia a vzdelávania a odbornej prípravy. Vzhľadom na obmedzenia spôsobené Covid-19 sa v Taliansku, na Slovensku, v Írsku a Poľsku podujatia uskutočnili online prostredníctvom Zoom, zatiaľ čo v Rakúsku a Rumunsku bolo možné zorganizovať podujatia za prítomnosti, vždy však pri dodržaní sociálneho odstupu a proti- Covid nariadení.