Slovenčina Toolkit

Slovenčina Toolkit

Modul 1 – Osobné kompetencie + vlastnosti

Modul 2 – Posilnenie postavenia

Modul 3 – Štruktúra prehliadky

Module 4 – Začnime prehliadku múzea!