Polskie Toolkit

Polskie Toolkit

Moduł 1 – Kompetencje i cechy osobiste

Moduł 2 – Wzmacnianie

Moduł 3 – Organizowanie zwiedzania

Moduł 4 – Rozpocznijmy zwiedzanie muzeum!